Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem laat boven de markt hangen of hij zal aftreden als er in het demissionaire kabinet geen akkoord kan worden bereikt over extra geld voor lerarensalarissen in de begroting voor volgend jaar. 

"Ik speculeer niet over aftreden. Ik doe het of ik doe het niet. Ik maak dat pas bekend als ik aftreed", zei Dijsselbloem (PvdA) woensdag tijden het debat over de Voorjaarsnota.

Met name de SP en CDA willen weten of de bewindsman zijn handtekening onder de begroting voor volgend jaar zet. Demissionair vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher dreigt sinds vorige week uit het kabinet te stappen als de leraren in het basisonderwijs er geen extra geld bij krijgen.

Dit tot frustratie van coalitiepartner VVD. De liberalen wijzen erop dat het gebruikelijk is om alleen op de winkel te passen zolang partijen over een nieuw kabinet onderhandelen, zoals nu het geval is met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Dijsselbloem laat wel weten dat de PvdA-bewindslieden nooit akkoord gaan met beleid waar zij niet achter staan. "We kunnen geen begroting medepresenteren als er niets bijkomt voor de leraren."

Ontspannen

Na afloop van het debat werd duidelijk dat Dijsselbloem zich niet veel zorgen maakt. Hij denkt dat zijn partij de PvdA er samen met de VVD nog uitkomt. "Het gaat over koopkracht waar we altijd enige strijd over voeren, maar het gaat ook over politieke wensen: waar wil je extra geld aan uitgeven."

"Als minister van Financiën ben ik er betrekkelijk ontspannen over. Ik denk dat het gewoon gaat lukken. Als we nog een begroting maken, dan moet het een begroting zijn waar VVD en PvdA zich allebei in herkennen. Ik zie niet in waarom dat niet zou lukken."

In augustus treft het huidige kabinet zoals gebruikelijk voorbereidingen voor de begroting van volgend jaar. De definitieve versie wordt op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, gepresenteerd.

Onderwijsbegroting

De onderwijsbegroting is sowieso een discussiepunt in de Kamer. In de Voorjaarsnota, waarin de lopende begroting wordt behandeld, staat dat het tekort volgend jaar oploopt tot 467 miljoen euro. Dat komt vooral omdat er meer leerlingen en studenten zijn. 

Er is ook sprake van tegenvallers uit voorgaande jaren die vooruit worden geschoven. Dat komt omdat bijna de voltallige Kamer vorig jaar het D66-voorstel steunde dat die verliezen niet ten koste mogen gaan van het budget voor de scholen.  

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil van de PvdA weten waarom de partij heeft ingestemd met zo’n fors tekort, maar er tegelijkertijd wel geld bij wil voor de leraren. "Asscher wil als PvdA-leider meer geld, maar tekent als vicepremier voor een tekort van bijna een half miljard euro", aldus Van Weyenberg.

Lachwekkend

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt dat verwijt "lachwekkend". "Als wij in een volgend kabinet zouden zitten, dan zou er meer geld naar onderwijs gaan", aldus Nijboer.

De Voorjaarsnota laat zien hoe de lopende begroting er voor staat. Mee- en tegenvallers worden er door de minister van Financiën in verwerkt, de Eerste en Tweede Kamer moeten er daarna mee instemmen. Het gaat zelden om grote beleidswijzingen.

Deze Voorjaarsnota valt ook nog eens in een demissionaire periode. De meeste partijen, ook degenen die niet aan de onderhandelingstafel zitten, snappen dat er daarom geen significante aanpassingen worden doorgevoerd. "Het is een ingewikkelde periode", zei Dijsselbloem daarover.

SP

De SP wil echter nu al een salarisverhoging voor ambtenaren. In ieder geval zou de politie er 200 miljoen euro bij moeten krijgen. "Er is geld genoeg", zegt SP-Kamerlid Renske Leijten, verwijzend naar het begrotingsoverschot van dit jaar.

Het kabinet verwacht voor dit jaar bijna 8 miljard euro meer op te halen aan belastingen en premies dan eerder in de Miljoenennota op Prinsjesdag vorig jaar werd geraamd.

Ook PVV'er Tony van Dijck vraagt zich af waarom er eigenlijk wordt gedebatteerd als er toch niet met geld wordt geschoven. "Vandaag kunnen we zaken doen en bijsturen", aldus Van Dijck. Zijn partij wil er direct geld bij voor ouderen en niet pas volgend jaar. "Gepensioneerden krijgen er misschien pas in 2018 een plusje bij".    

VVD-Kamerlid Mark Harbers wil niet vlak voor de zomervakantie "een vluggertje" maken, maar zaken structureel in de begroting voor volgend jaar regelen.