Het is van belang dat de overheid zich richt op het verminderen van onzekerheid bij de middenklasse. Dat is een van de aanbevelingen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) woensdag doet.

Onder middeninkomens vallen huishoudens waarvan het inkomen tussen de 60 en 200 procent van het mediane inkomen ligt. Er is geen sprake van een val of uitholling van deze groep, concludeert de raad, maar de middenklasse moet zich wel extra inspannen om zijn sociale positie te handhaven.

Middengroepen moeten harder werken in onzekerdere omstandigheden, zo stelt de WRR. Zij hebben vaker twee inkomens nodig om rond te komen en moeten vaker rekening houden met de flexibiliteit en tijdelijkheid van werk.

Om de onzekerheid van de middenklasse te verminderen, kan de overheid onder meer stimuleringmaatregelen in het leven roepen waardoor werkgevers meer vaste contracten zullen geven en minder gebruikmaken van flexwerkers. "Werk zou alleen flexibel moeten zijn, als het past bij de aard van het werk", aldus de WRR.

Ook zouden een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en minimumtarieven voor zzp'ers de onzekerheid voor deze groepen moeten terugdringen.

Op de lange termijn adviseert de WRR een "fundamentele discussie" over nieuwe sociale zekerheid voor alle vormen van werk, ongeacht de contractvorm.

Adviezen

Volgens de WRR is in Nederland ''geen sprake van een val of uitholling van de middenklasse''. Wel rept de raad van een kwetsbaar deel van de middenklasse, voor wie daling op de sociale ladder dreigt.

''Dat kwetsbare segment bestaat vooral uit mbo’ers met een routinematige, administratieve baan of een verzorgend of dienstverlenend beroep'', aldus de WRR. Deze groep loopt een groter risico op baanverlies of een laag inkomen. Een van de opstellers van het rapport laat weten dat dit vooral komt doordat er steeds meer vraag is naar hoger gekwalificeerde werknemers.

Naast de uitspraken over werk adviseert de WRR ook om te investeren in scholing, het betaalbaar houden van de kinderopvang en het werken aan het behoud van de "herverdelende werking van de verzorgingsstaat". 

Middengroepen zouden zich verhoudingsgewijs namelijk kwetsbaarder voelen dan lagere inkomens, omdat die vaker worden ontzien, bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen.

Vinger op de zere plek

Vakbond FNV zegt de conclusies van de WRR te onderschrijven. Volgens vicevoorzitter Mariëtte Patijn legt de "WRR de vinger op de zere plek. Onzekerheid, werkdruk, de druk op de beloning van mensen en op de sociale zekerheid nemen toe. Dat komt niet vanzelf goed", zegt Patijn. 

Vakcentrale CNV kan zich ook  vinden in een aantal aanbevelingen van de WRR. Voorzitter Maurice Limmen: ''Er moet een einde komen aan de doorgeschoten flexibilisering en het gedwongen zzp-schap en er moet een stevig fundament zijn voor mensen die op zoek moeten naar werk. Hou het arbeidsrecht in stand en bescherm de WW.''

In de verkenning De val van de middenklasse gaat de WRR in op de positie van de sociale en economische middenklasse in Nederland. Er is gekeken naar veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig.

GroenLinks, SP en PvdA maken zich zorgen en willen het kabinet spreken over het rapport. ''De middenklasse is de ruggengraat van de samenleving'', zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver, die mede namens zijn collega's een debat aanvraagt. ''Zij zijn door de politiek in de steek gelaten. Een volgend kabinet moet zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen in hun leven.''