Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders kan door met steun van de fractie van ChristenUnie-SGP. De ene zetel die deze fractie heeft in de gemeenteraad helpt de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA weer aan een (krappe) meerderheid van 23 van de 45 zetels.

De coalitie raakte onlangs haar meerderheid in de gemeenteraad van de Maasstad kwijt, toen raadslid Mohammed Anfal overstapte van Leefbaar naar de door de islam geïnspireerde partij NIDA.

De fractie van ChristenUnie-SGP heeft in ruil voor de steun de toezegging gekregen dat er 13,5 miljoen euro extra komt voor de bestrijding van armoede in de stad.

Ook gaat extra geld naar duurzaamheid en komt er een verlofregeling voor aanstaande vaders, stelt de ChristenUnie-SGP. Op het gebied van integratie zijn er geen afspraken gemaakt.

Leefbaar

"We houden de sleutels van de stad in handen en gaan verder met ons karwei: Rotterdam sterker en leefbaarder maken!", aldus wethouder Joost Eerdmans, die ook partijleider van Leefbaar Rotterdam is.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP Setkin Sies noemt het grootste probleem op het gebied van integratie "niet zozeer de inhoud van de integratienota van het college, maar de toon van Leefbaar Rotterdam. Daar zal de ChristenUnie-SGP altijd weerstand tegen bieden."