Geweldplegers worden voortaan door de politie standaard gecontroleerd bij het vermoeden van gebruik van alcohol en drugs. Als zij de gestelde normen overschrijden, dan riskeren zij een zwaardere straf.

De politie past met ingang van zaterdag landelijk haar wettelijke bevoegdheid toe om verdachten van geweldsmisdrijven te testen op drank en drugs, kondigt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag aan.

Nederland is tot nu toe het enige land waar op drugs en alcohol getest wordt om een zwaardere straf te kunnen eisen.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers is op 1 januari 2017 in werking getreden, maar werd in het eerste half jaar alleen op kleine schaal en alleen bij alcoholverdenking beproefd in Eindhoven, Alkmaar, Putten, Ermelo en Harderwijk.

Alcohol en drugs worden gezien als belangrijke ontremmende factoren bij geweld. Daarom kan het Openbaar Ministerie zwaardere straffen eisen als de toegestane waarden voor het gebruik van drugs of alcohol worden overschreden, al is het aan de rechter om de strafmaat te bepalen.

Cocaïne

Bij drugs wordt getest op cocaïne, amfetamine en methamfetamine, middelen die de drempel om geweld te plegen kunnen verlagen. Volgens cijfers heeft 26 tot 43 procent van het geweld in Nederland met alcohol te maken. Bij geweld in het uitgaansleven ligt dat op 70 tot 80 procent. Daarnaast is 10 procent van het uitgaansgeweld te wijten aan drugs.

Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel, aldus Veiligheid en Justitie. Circa een derde tot de helft leidt tot zwaar lichamelijk letsel.

Mishandeling

De testen worden uitgevoerd bij onder meer mishandeling, openlijke geweldpleging, stalking, zedenmisdrijven, vandalisme en dierenmishandeling. Bij vermoedens van middelengebruik volgt voor alcohol een blaastest en bij drugs een speekseltest. Als die test positief is, volgt een vervolgonderzoek.

Een biertje betekent volgens het ministerie nog geen zwaardere straf. Maar wanneer iemand onder de grenswaarden blijft en en blijkt dat alcohol of drugs toch een rol hebben gespeeld in het geweld, dan pleit dat hem of haar ook niet automatisch vrij.