De tien partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben donderdag nog geen oplossing gevonden voor de bestuurlijke crisis die ontstond na het verlies van de meerderheid van coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA.

Wel spraken zij in een motie unaniem uit geen politieke financiële keuzes te maken in de aanstaande Voorjaarsnota.

De oppositiepartijen nodigden de coalitiepartijen CDA en D66 uit vrijdagochtend te spreken over een oplossing voor de bestuurscrisis. Die twee partijen hebben de uitnodiging aanvaard, ook al is Leefbaar Rotterdam als coalitiegenoot én grootste partij in de gemeenteraad daarbij niet welkom.

De voltallige oppositie probeert zo een uitweg te vinden uit het politieke moeras, waarin de coalitie is beland na de overstap van raadslid Mo Anfal (ex-Leefbaar) naar de door de islam geïnspireerde partij NIDA, verklaard politiek tegenstander van Leefbaar.  Door die overstap steunt de coalitie niet langer op 23, maar nog maar op 22 zetels in de 45 zetels tellende gemeenteraad.

Losweken

De zeven oppositiepartijen proberen in een gesprek CDA of VVD mogelijk los te weken uit de coalitie. Raadslid Setkin Sies (ChristenUnie SGP) houdt alle opties open. Als eenmansfractie heeft hij vrijdag zowel een afspraak met de oppositiepartijen áls met de coalitie. Daarmee lijkt hij een sleutelrol in handen te hebben.

De oppositie keerde zich in het debat unaniem tegen het tot dusver gevoerde collegebeleid, waarbij vooral het beleid op het gebied van armoedebestrijding, woningbouw en integratie werd bekritiseerd. Veel besluiten steunden op een minimale meerderheid van 23 zetels.

De coalitiepartijen gaven aan open te staan voor verandering, al kwam dat volgens VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan rijkelijk laat.

Fractievoorzitter Ronald Buijt (Leefbaar) zei te beseffen dat handreikingen moeten worden gedaan. Ook CDA en D66 tonen zich bereid tot beleidsaanpassingen. Wel willen zij de huidige coalitie voortzetten, desnoods met deelakkoorden.