De Tweede Kamer stemt niet in met het PvdA-voorstel om de bonuswetgeving in Nederland stevig te verankeren en eventuele toekomstige versoepeling te verbieden.

De steun van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus en PVV (69 zetels) was niet voldoende.

De partij vreest dat een nieuw kabinet de mazen in de wet opzoekt om internationale banken die het Verenigd Koninkrijk vanwege de Brexit willen verlaten naar Nederland te halen.

De PvdA wil mogelijke aanpassingen bij voorbaat elimineren en herinnert de Kamer eraan dat vrijwel iedere partij de wet destijds heeft gesteund.  

Opmerkelijk is de tegenstem van de ChristenUnie, de partij heeft de motie namelijk samen met de SP mede ondertekend.

Formatie

Die draai heeft alles te maken met de formatiegesprekken waar ChristenUnie, VVD, CDA en D66 deze week mee beginnen. De partijen willen zich niet uitspreken over gevoelige kwesties die mogelijk op de formatietafel komen te liggen. De motie dateert van voor die onderhandelingen.  

De PvdA kwam al in april met deze oproep aan het kabinet, maar de motie werd destijds op aandringen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks nog niet in stemming gebracht. Toen overlegden die vier partijen met elkaar over een nieuw kabinet.

Streng

Nederland heeft het strengste bonusbeleid in Europa. Werknemers in de financiële sector mogen niet meer dan 20 procent van hun vaste salaris aan bonussen krijgen. Buiten Nederland ligt die grens op 100 procent.

Nu Amsterdam nadrukkelijk in beeld is voor banken uit het Verenigd Koninkrijk, maken werkgevers zich zorgen dat de stad vanwege het bonusplafond het aflegt tegen andere Europese kanshebbers zoals Parijs en Frankfurt.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW waarschuwde deze week dat Amsterdam werkgelegenheid en extra belastinginkomsten aan zich voorbij laat gaan als de bonuswet intact blijft. Eerder klonk eenzelfde geluid van Kajsa Ollongren, D66-wethouder van Economische Zaken in Amsterdam.