Deskundigen gaan in opdracht van het kabinet onderzoeken waarom steeds meer mensen hun kinderen niet laten inenten. Zij moeten zich onder andere buigen over de vraag wat de beste manier is om ongegronde angst voor vaccinaties weg te nemen, schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De zogeheten vaccinatiegraad is voor het derde opeenvolgende jaar gedaald. Voor het eerst daalde ook het aantal meisjes dat zich laat inenten tegen baarmoederhalskanker, van 61 naar 53 procent. De terugloop is wel heel licht en Nederland steekt nog altijd gunstig af bij veel andere Europese landen.

Voor de terugloop is nog geen verklaring, meldt Schippers in haar brief van donderdag. Ze vraagt zich af of die samenhangt met maatschappelijke trends. Criticasters die zich verzetten tegen vaccins en deze verdacht maken, roeren zich de laatste jaren steeds meer.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het risico op een mazelenuitbraak toe met een dalende vaccinatiegraad. Het RIVM verwacht in Nederland geen uitbraak op korte termijn, aangezien nog steeds bijna 95 procent van de bevolking is ingeënt tegen mazelen.

Risico

Daarnaast is de groep die het grootste risico loopt, het niet-gevaccineerde deel van bevindelijk gereformeerden, tijdens de laatste mazelenuitbraak van 2013-2014 blootgesteld aan de ziekte. Hierdoor is het risico op verspreiding nu klein.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft naar een vaccinatiegraad van 95 procent voor de eerste en tweede mazelenvaccinatie. Die norm wordt in Nederland nu niet gehaald.

De conclusies van de sociale wetenschappers worden in december verwacht.