Als de Turkse president Erdogan meer macht krijgt, moeten de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie officieel worden opgeschort. Een oproep daartoe van Turkije-rapporteur Kati Piri kreeg dinsdag steun van de buitenlandcommissie van het Europees Parlement.

Er waren 51 stemmen voor en drie tegen. Het oordeel wordt naar verwachting volgende maand overgenomen door het voltallige parlement.

De Turkse bevolking stemde in april in een referendum voor een grondwetswijziging die de president veel meer bevoegdheden geeft.

Als die onveranderd wordt doorgevoerd, is het EU-lidmaatschap van de baan, aldus de commissie. Het idee is om in plaats daarvan de douane-unie met Turkije uit te breiden.

Het parlement is al langer zeer bezorgd over de Turkse aanval op de rechtsstaat en de persvrijheid. Die werd verhevigd na de couppoging van vorig jaar en de noodtoestand die daarna werd uitgeroepen.

''Ondanks alle verschillen spreekt het Europees Parlement met één stem tegen mensenrechtenschendingen in Turkije’’, aldus Piri. De arrestatie van duizenden burgers, onder wie ook parlementariërs, baart haar veel zorgen.

De EU-lidstaten willen de toetredingsonderhandelingen nog niet formeel stilzetten.