Bij verkiezingen moet het tellen van de stemmen beter worden gecontroleerd. Ook de transparantie moet groter. Dat concludeert demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) na een evaluatie van de jongste Tweede Kamerverkiezingen, die niet geheel vlekkeloos verliepen.

Niet alle gemeenten en hoofdstembureaus hebben zich nauwgezet aan instructies gehouden om controles uit te voeren, zodat eventuele fouten tijdig zouden worden ontdekt en gecorrigeerd, stelt Plasterk in de evaluatie. Hij wijst met name op de kieskring Den Bosch, waar 8.700 stemmen niet werden meegeteld.

Plasterk pleit nu voor een publicatie op het internet van de processen-verbaal van de stembureaus en de opgave van de burgemeester van het totaal aantal stemmen in de gemeente. Iedereen die dat wil kan dan vóórdat de uitslag wordt vastgesteld controleren of er fouten zijn gemaakt, aldus Plasterk: "Het past niet in de huidige tijdgeest dat processen-verbaal alleen korte tijd ter inzage liggen op de gemeentehuizen en daarna niet meer te raadplegen zijn."

Transparantie

De bewindsman wijst er verder op dat fouten in de processen-verbaal van de stembureaus nu niet kunnen worden gecorrigeerd. Hij stelt dan ook voor de Kieswet zo aan te passen dat een gemeentelijk stembureau voortaan op een "transparante en controleerbare wijze" fouten van stembureaus mag verbeteren. "Dit kan in belangrijke mate voorkomen dat er pas aan het einde van het proces fouten opduiken die alleen hersteld kunnen worden door alsnog een hertelling uit te voeren."

Plasterk reageert verder op de kritiek over de grote omvang van het huidige stembiljet, dat voor sommigen onhandelbaar is en ook lastig te tellen. Hij suggereert experimenten met het kleinere stembiljet dat voor kiezers in het buitenland wordt gebruikt. Dat is veel makkelijker en sneller te tellen, aldus de minister.