De politieke partijen moeten de blokkades die de vorming van een meerderheidscoalitie blokkeren heroverwegen, anders is het niet mogelijk om te komen tot een stabiel kabinet dat kan rekenen op de steun van de Tweede en Eerste Kamer.

"Bewegen is gezond, ook voor politieke partijen", zei informateur Herman Tjeenk Willink.

Volgens Tjeenk Willink is een meerderheidscoalitie nog steeds denkbaar. Hij peinst er nu dan ook niet over een minderheidscoalitie te onderzoeken. 

Voor een meerderheidscoalitie komen in ieder geval VVD, CDA en D66 in aanmerking. Omdat GroenLinks definitief afviel, bleven de PVV, SP, PvdA en ChristenUnie over. Tjeenk Willink heeft daarom gevraagd de fractieleiders van de VVD, CDA, SP en D66 om hun inhoudelijke bezwaren op papier te zetten.

Op basis van gesprekken met Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Emile Roemer (SP) concludeert Tjeenk Willink dat een combinatie met de SP en de PVV er ook niet in zit. 

Tjeenk Willink gaat nog altijd voor meerderheidscoalitie
45
Tjeenk Willink gaat nog altijd voor meerderheidscoalitie

Geen centrum-links

Emile Roemer (SP) zei er niets voor te voelen met de VVD te regeren. Roemers suggestie een zespartijencoalitie te onderzoeken zonder de VVD, is door de informateur afgewezen. "Naarmate het aantal partijen in een coalitie toeneemt, kan de stabiliteit afnemen", aldus Tjeenk Willink. 

PVV

Ook de VVD en CDA willen niet met iedereen samenwerken. Al voor de verkiezingen hebben Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA) gezegd niet met de PVV in een kabinet te stappen. In hun inhoudelijke toelichting aan de informateur herhaalt Rutte dat de partij van Geert Wilders geen optie is, omdat de PVV bevolkingsgroepen "beschimpt en beledigt". Ook ondermijnt Wilders, aldus Rutte, de democratische rechtstaat door instituties als het parlement en de onafhankelijke rechtspraak, niet te respecteren.

Voor het CDA staat voorop dat Wilders de godsdienstvrijheid van moslims wil afschaffen, iets wat voor Buma ondenkbaar is. Ook verwijzen de twee partijleiders naar hun ervaringen met regeren met de PVV, waar zij slechte herinneringen aan bewaren. Zij vinden Wilders een onbetrouwbare onderhandelingspartner.

Conservatief en progressief

Pechtold zei voorafgaand aan zijn gesprek met de informateur dat zijn partij gesprekken met de ChristenUnie niet blokkeert, maar dat hij wel bezwaren ziet in een combinatie met de ChristenUnie. Ook na zijn gesprek met Tjeenk Willink zei Pechtold de ChristenUnie niet uit te sluiten in een coalitie, maar hij stelt als voorwaarde dat conservatief en progressief in een coalitie verbonden moeten worden. 

"Voor mij geldt dat er een evenwicht moet zijn tussen het progressieve en het conservatieve. Dat evenwicht wil ik absoluut terugzien. En dat zal op een of andere manier met een andere partij en met inhoud ondersteund moeten worden'', aldus Pechtold.

Impasse

Nadat de tweede formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks voor de tweede keer is vastgelopen, verkeert de formatie opnieuw in een impasse. Rutte en Buma zien nog combinaties die kunnen leiden tot een meerderheidskabinet, maar dan moeten de partijen wel bewegen en durven verantwoordelijkheid te nemen.

D66 en ChristenUnie concludeerden in een eerder stadium dat zij te ver van elkaar afstaan, de PVV en de SP blijken geen opties en de PvdA voelt zich niet geroepen te regeren na het verlies van 29 zetels. 

Hoelang duurt een formatie?
60
Hoelang duurt een formatie?