Een meerderheid in de Kamer wil dat het kabinet pleit voor gelijke lonen voor vrachtwagenchauffeurs in Europa. Ook moet het kabinet zich in het overleg met andere EU-landen hard maken voor het bestrijden van oneerlijke concurrentie.

Een brede meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter een oproep van SP en PvdA.

''Goed nieuws voor truckers tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie'', aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Van Dijk en PvdA'er Gijs van Dijk waarschuwen voor voorstellen van de Europese Commissie. Chauffeurs uit bijvoorbeeld Oost-Europa zouden nog steeds voor een laag loon aan het werk kunnen worden gezet.

De Kamer wil op aandringen van SP en PvdA ook op een andere manier meer rechten voor vrachtwagenchauffeurs. Het gaat dan om truckers die in een ander land zijn gedetacheerd. De meerderheid wil dat de herziene Europese regels over het detacheren ook voor de transportsector gaan gelden.