Het volgende kabinet moet snel een nieuw model stembiljet ontwikkelen, dat elektronisch telbaar is. Dat adviseert de Kiesraad na evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart.

De Kiesraad pleit voor een stembiljet dat met een scanapparaat te lezen is, zodat er elektronisch kan worden geteld.

Bij de afgelopen verkiezingen moesten de stemmen handmatig worden geteld en de resultaten moesten ook handmatig worden overgebracht. Dat telproces kostte veel tijd en had fouten tot gevolg.

Het huidige stembiljet is bovendien te groot en dat leidt tot problemen bij het drukken. Ook bij de stembusgang levert het huidige biljet problemen op, omdat stembussen te snel vol zitten. Veel kiezers hebben daarnaast moeite om de kandidaat van hun keuze te vinden.

Bij de laatste verkiezingen was het stembiljet zo groot omdat er 28 partijen meededen aan de verkiezingen. Ook wilde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken het stembiljet niet tweezijdig laten bedrukken. 

Aanstappen

Een ander punt van aandacht is volgens de Kiesraad het aanstampen van stembiljetten in volle stembussen. Dat gebeurde op een aantal plaatsen, maar het is strijdig met de Kieswet, zegt de raad. De Kiesraad vraagt de minister om gemeenten hier bij de volgende verkiezingen op te wijzen.

Ook het inkoopbeleid van stembiljetten kan beter, om een onverwacht grote opkomst zoals op 15 maart het hoofd te bieden. In verschillende gemeenten was er sprake van een mogelijk tekort aan biljetten.