De pluimveesector moet de uitstoot van fijnstof binnen tien jaar fors verminderen.

Dat willen staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken), Sharon Dijksma (Infrastructuur) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) bij wet gaan regelen, zo schrijven zij in een Kamerbrief.

Bestaande pluimveestallen moeten de uitstoot met de helft verminderen, voor nieuwe stallen gaat een reductie-eis gelden van 70 procent.

Volgens het kabinet is dit nodig omdat uit onderzoek zou blijken dat de uitstoot van fijnstof schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden.

Zo zou de fijnstof mensen gevoeliger maken voor infecties, zoals longontstekingen. Ook zouden zij vaker last hebben van verminderde longfunctie.

Eerder was het kabinet in overleg met de pluimveesector om te komen tot een convenant over het terugdringen van de fijnstof. In februari trok de sector zich echter terug, waarna het kabinet besloot wetgeving voor te bereiden. 

"De overheid heeft de verantwoordelijkheid de uit de onderzoeken geconstateerde gezondheidsrisico’s voor omwonenden van pluimveebedrijven zoveel mogelijk te beperken. Daarom neemt het kabinet maatregelen en werkt het een wettelijke verplichting uit om de uitstoot van fijnstof minimaal te halveren", aldus Van Dam in een toelichting.

De staatssecretarissen wijzen er wel op dat het aan het volgende kabinet is om de wetgeving verder uit te werken.

Wel stelt het kabinet al op korte termijn 1,6 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve oplossingen om de uitstoot in stallen terug te dringen.