Informateur Edith Schippers heeft vrijdag na de laatste verkennende gesprekken gezegd dat ze er vertrouwen in heeft dat de impasse in de kabinetsformatie kan worden doorbroken. De informateur sprak de fractievoorzitters vrijdag opnieuw nadat de formatie vorige week in een patstelling is beland.

"Ik heb er alle vertrouwen dat het advies zal zorgen dat de boel in de volgende fase weer in beweging zal komen", zei Schippers na afloop van de gesprekken.

Op het oog lijkt het erop dat de gesprekken de impasse niet hebben kunnen doorbreken, maar Schippers ziet dat anders. "Het heeft optisch niet tot veel veranderingen van standpunten geleid, maar wel tot vertrouwen dat het in de volgende fase tot nieuwe posities kan leiden", aldus de informateur.

Maar, zegt Schippers, "dat heeft tijd nodig". Ze stelt dat deze formatie erg ingewikkeld is vanwege de "enorme versplintering" van het politieke landschap. "Dat betekent dat er heel veel gevraagd wordt van fractievoorzitters om in bijzondere combinaties, maar ook in combinaties met heel veel partijen te gaan zitten."

Desalniettemin houdt ze vertrouwen. "Het is ook moeilijk. Laten we niet onderschatten wat we van politieke partijen vragen."

Blokkades

Na de mislukte formatiepogingen tussen het zogeheten 'motorblok' (VVD, CDA en D66) en GroenLinks, zijn alle andere mogelijke combinaties die kunnen leiden tot een meerderheidskabinet onmogelijk geworden, omdat verschillende partijen blokkades hebben opgeworpen.

Het gesprek vrijdag met de informateur had een duidelijk doel: de partijleiders moesten bewegen, maar tot veel nieuwe inzichten kwamen zij echter niet. VVD-leider Mark Rutte en Sybrand Buma van het CDA bleven bij hun voorkeur voor een vierpartijencoalitie van het motorblok, aangevuld met de SP, PvdA of de ChristenUnie. 

De SP blijft erbij niet te willen samenwerken met de VVD en de PvdA vindt dat andere partijen aan de beurt zijn om deel te nemen aan een kabinet. De optie om een kabinet te vormen met VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie is door D66-leider Alexander Pechtold en CU-voorman Gert-Jan Segers van tafel geveegd.

Pechtold deed nog een voorstel voor een coalitie bestaande uit vier of vijf partijen, tussen de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA. Dat zou kunnen leiden tot een kabinet zonder het CDA of zonder D66.

GroenLinks

GroenLinks bood minimale ruimte, maar zei de gesprekken met het motorblok te kunnen heropenen. Dan moeten de andere partijen als VVD en het CDA echter wel bewegen op het thema migratie. Op dat punt is voor GroenLinks-leider Jesse Klaver in de onderhandelingen een "principiële ondergrens" bereikt waar hij niet van af zal wijken.

Rutte en Buma willen de gesprekken met Klaver best heropenen, maar dan moet GroenLinks geen voorwaarden vooraf stellen, zo hebben de leiders van VVD en CDA gezegd. 

Verslag

Schippers zal haar eindverslag dit weekend afronden en haar advies maandag aan de Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigen.

Naar verwachting zal er dinsdag over het verslag worden gedebatteerd.

De formatie: hoe nu verder?
54
De formatie: hoe nu verder?