Het lerarencollectief PO in Actie eist in een open brief excuses van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. De bewindsman heeft volgens de actiegroep 120 duizend leraren geschoffeerd en moet zijn woorden terugnemen.

Daarna moet hij de problemen waarmee het basisonderwijs kampt erkennen en door de sector aangedragen oplossingen aanvaarden: meer salaris, minder werkdruk.

PO in Actie verwijst in de zaterdag door het AD afgedrukte brief naar uitlatingen van Dekker over de zwaarte van het lerarenberoep afgelopen week in een Kamerdebat over problemen in het onderwijs. "Uw minachting en miskenning van het primair onderwijs zijn schokkend en weerbarstig", aldus de schrijvers.

Als er geen excuses, een rectificatie van de uitspraken, erkenning van de problemen en erkenning van de aangedragen oplossing komen, zeggen de leraren het vertrouwen in de staatssecretaris op. "De ramp die het lerarentekort met zich mee zal brengen is groter dan u en uw positie."

Circa 40 duizend van de 120 duizend leraren in het basisonderwijs hebben zich aangesloten bij het collectief PO in Actie voor betere arbeidsomstandigheden en beter onderwijs.

Inktzwarte beeld

Dekker liet zaterdag weten niet aan de salariseisen tegemoet te kunnen komen gedurende de formatieperiode. "Ik begrijp heel goed dat vakbonden en actiegroepen in deze formatieperiode strijden voor meer salaris", aldus de staatssecretaris. "Ik herken me echter niet in het inktzwarte beeld dat zij schetsen van het onderwijs.

"Natuurlijk zie ook ik de uitdagingen waar het onderwijs voor staat", vervolgt hij. "Werkdruk, lerarentekort en kansenongelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat leraren, schoolleiders en overheid deze uitdagingen samen het hoofd kunnen bieden."