Bart van Tongeren, algemeen deken van de Nederlandse orde van Advocaten noemt de uitspraken die Fred Teeven heeft gedaan in een interview met De Groene Amsterdammer ontluisterend. In het weekblad zegt hij onder meer bewust te hebben ingezet op bezuiniging op de advocatuur om de verdediging van verdachten te verzwakken.

Teeven deed dit in zijn rol als staatsscretaris van Veiligheid en Justitie onder minister Ivo Opstelten in de periode tussen 2010 en 2015. 

De VVD was voor het opleggen van minimumstraffen, maar regeringspartenr PvdA was hier tegen. "Verdere verstrenging van het strafrecht zat er niet meer in" ,aldus Teeven tegen De Groene Amsterdammer.

"Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde te bereiken. Als je een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging."

"Teeven toont publiekelijk de echte reden voor forse bezuinigingen op advocatuur: als oneigenlijk middel voor criminaliteitsbestrijding", aldus Van Tongeren op Twitter. 

"Het afknijpen van verdediging in strafzaken beperkt de toegang tot het recht en is een aantasting van de rechtsstaat."  Wat Van Tongeren betreft moeten de 85 miljoen aan bezuinigingen van Teeven, die nog steeds op stapel staan , worden stopgezet. 

Voorlopige hechtenis

Teeven gaat in het interview ook in op het vastzetten van mensen in voorlopige hechtenis. Nederland is het land binnen Europa waar deze maatregel het snelst en vaakst wordt opgelegd en ook in sommige gevallen onterecht.

Teeven zegt daar niet wakker van te liggen. "Elke dag dat we zo'n verdachte te pakken hebben kan ook een voordeel zijn", legt hij uit aan het blad. "En het is ook zo dat als iemand wordt vrijgesproken het nog niet wil zeggen dat hij het niet heeft gedaan."

In maart trok het College voor de Rechten van de Mens de conclusie dat Nederlandse rechters onvoldoende kritisch zouden kijken naar de argumentatie om verdachten in voorlopige hechtenis te zetten en houden. Die motivering van de tijdelijke rechterlijke vrijheidsbeneming moet beter, aldus het College op basis van onderzoek.

Raad van State

Begin dit jaar werd bekend dat Teeven een mogelijke kandidaat zou zijn voor de Raad van State. Daar kwam veel kritiek op vanwege de rol van de oud-staatssecretaris in de zogenoemde bonnetjesaffaire.

Teeven trad, net als minister Ivo Opstelten, in 2015 af in de nasleep van een deal die hij jaren eerder als officier van justitie had gesloten met drugshandelaar Cees H. Dat gebeurde toen een eerder onvindbaar 'bonnetje' over het bedrag dat met de deal was gemoeid toch opdook.