Sylvana Simons hoeft haar oude politieke partij Denk geen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de kantonrechter maandag bepaald. 

De stichting achter de partij Denk vond dat Simons ruim 2.000 euro moest betalen omdat ze zich niet aan de opzegtermijn van haar contract had gehouden. 

Volgens de rechter heeft Simons middels een e-mail laten weten zich terug te trekken als mogelijk Kamerlid voor Denk. Dit betekent niet dat de stichting mocht aannemen dat ze ook haar arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. Volgens de rechter stond het Simons daarnaast vrij om zich tijdens haar dienstverband bezig te houden met de oprichting van haar huidige partij Artikel 1. 

De rechter oordeelt dat de stichting op haar beurt een vergoeding moet betalen aan Simons omdat het ontslag niet rechtsgeldig was.

Kritiek

Denk eiste daarnaast een schadevergoeding van 60.000 euro van Simons vanwege kritische uitlatingen over de partij. Daarmee zou ze contractbreuk hebben gepleegd.

De politica heeft haar geheimhouding naar oordeel van de rechter niet geschonden. "Een kandidaat-Tweede Kamerlid, die zich volledig in het politieke en daarmee publieke debat begeeft, moet immers kritische opmerkingen kunnen maken", aldus de rechtbank. "Simons was bovendien in dienst van de stichting Ondersteuning Groep Kuzu/Özturk en niet van Denk." 

Van der Kooye

Simons vertrok in december 2016 samen met de toenmalig campagneleider Ian van der Kooye onverwacht uit de partij Denk om een eigen partij op te richten: Artikel 1. Van der Kooye moet daarom een vergoeding van 4.000 euro betalen omdat hij zich niet aan zijn opzegtermijn van zijn contract heeft gehouden. 

Ook tegen Van der Kooye was een boete geëist van 40.000 euro omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de partij. De rechter ging ook hier niet in mee omdat het geheimhoudingsbeding "zeer vaag" was geformuleerd in het contract.