De rechtbank in Den Haag oordeelde vrijdag dat de staat te vaag is in de wetgeving over het verlenen van gratie aan mensen die een levenslange straf uitzitten. 

De rechter drong er op aan dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie concrete criteria moet opstellen waar iemand aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor gratieverlening, dat meldt Trouw

De uitspraak volgde in een kort geding dat werd aangespannen door Loi Wah C. die een levenslange straf uitzit voor een meervoudige moord. Volgens zijn advocaat voldoet C. aan alle richtlijnen die nu in de Gratiewet staan maar worden zijn verzoeken steeds afgewezen met een verwijzing naar dezelfde wet. 

De rechter was het eens met de advocaat van C. en stelde dat de tekst in de Gratiewet en de toelichting van de staatssecretaris zo vaag zijn dat iemand die een levenslange straf uitzit niet kan weten wat er van hem of haar wordt verwacht.

Staatssecretaris Dijkhoff heeft onlangs al een voorstel voor aanpassing van de wet naar de Tweede Kamer gestuurd.