De Tweede Kamer wil dat het kabinet scholen voortaan bestraft als die hun leerlingen niet voorlichten over verschillen in seksuele voorkeur. Ook moet het kabinet lessen over homo-acceptatie in het mbo verplichten.

Een op de vijf basisscholen en middelbare scholen schenkt nu nog geen aandacht aan seksuele diversiteit, terwijl dat sinds 2012 wel verplicht is.

SP'er Jasper van Dijk wil dat het kabinet ''niet aarzelt'' scholen die dat blijven verzuimen een boete of bijvoorbeeld toezicht op te leggen. Hij kreeg dinsdag bijval van een meerderheid van de Kamer.

Datzelfde gold voor Van Dijks voorstel om voorlichting over homo-acceptatie ook op het mbo in het vervolg verplicht te stellen. Nu licht nog maar drie van de vijf ROC's zijn leerlingen voor over seksuele diversiteit en weerbaarheid.

Vooral met dat tweede aspect is Van Dijk blij. ''Juist op ROC's, waar leerlingen een leeftijd hebben waarop homodiscriminatie veel voorkomt, is voorlichting cruciaal.''

De SP'er spreekt van "het sluitstuk" van de strijd voor voorlichting over seksuele diversiteit in het onderwijs. Hij is blij dat D66 en GroenLinks, die met CDA en VVD onderhandelen over een nieuw kabinet, toch voor hebben gestemd. 

Tegen

De VVD stemde tegen beide voorstellen, terwijl de liberalen tijdens de verkiezingscampagne nog voor verplichte voorlichting op het mbo tekenden.

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz zegt nog vierkant achter die handtekening te staan, maar ze wil de onderwijsinspectie niet voor de voeten lopen en voorlichting Bovendien neemt ze liever het lesaanbod eens in zijn geheel onder de loep dan er een onderdeel uit te lichten.