De gemeenten Leiden, Den Haag, Deventer, Groningen en Breda stellen een Raad van Kinderen aan. Wethouders van deze steden gaan actief aan de slag met de aanbevelingen van de kinderen. 

Dinsdagmiddag trappen prinses Laurentien van de Missing Chapter Foundation en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de pilot af.

De Raden in de proef bestaan veelal uit bovenbouwleerlingen van basisscholen.

Prinses Laurentien richtte zes jaar geleden de Missing Chapter Foundation op om kinderen aan bedrijven te koppelen.

Inmiddels hebben ruim tachtig bedrijven een Raad van Kinderen. Deze Raden adviseren bedrijven over allerhande thema's. Deelnemende gemeenten en bedrijven moeten aangeven wat er met de adviezen wordt gedaan.

Extra budget

Staatssecretaris Klijnsma stelt sinds dit jaar structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen.

Klijnsma heeft met gemeenten afgesproken dat ze kinderen laten meedenken over hoe het geld in hun gemeente het beste kan worden ingezet. "Een Raad van Kinderen kan daar enorm bij helpen."