Van 240 criminele vreemdelingen wier asielaanvraag is afgewezen en moeten terugkeren naar het land van herkomst is geen zicht op waar zij op dit moment verblijven.

Dat zegt de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek Jannita Robberse maandag tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in perscentrum Nieuwspoort.

Volgens Robberse is het bij een deel van de vreemdelingen moeilijk om ze gedwongen uit te zetten, omdat het land van herkomst bijvoorbeeld niet meewerkt aan terugkeer. Ook komt het voor dat de reispapieren niet in orde zijn. "Dan kan je ze niet langer vasthouden", aldus de directeur.

In de gaten gehouden

Ze benadrukt dat deze mensen hun straf hebben uitgezeten en dat als daar aanleiding toe is, deze mensen in de gaten gehouden worden.

Het aantal criminele vreemdelingen dat geen recht op verblijf heeft, is wel gedaald. In 2015 waren dat er nog 300. Het totale aantal vreemdelingen zonder recht op verblijf is echter toegenomen van 5100 in 2015 naar 8100 in 2016.

Deze groep heeft zelf de verantwoordelijkheid om het land te verlaten. De diensten hebben verder geen zicht op of zij het land ook daadwerkelijk hebben verlaten.

Instroom

De totale instroom van asielzoeker is vorig jaar gedaald van 58.900 in 2015 naar 31.600. Onder de totale asielstroom worden eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers gerekend.

In ruim een derde van de gevallen gaat het om aanvragen van Syriërs (34 procent). Eritrees vormen de tweede groep met 9 procent van de aanvragen gevolgd door Albanezen (5 procent).

Ongeveer een kwart van de asielaanvragen kwam van mensen is afkomstig uit veilige landen, onder andere Albanië en Marokko, maar ook Servië, Kosovo en Algerije.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door In60seconds