Oud-profvoetballer John de Wolf blijft langer boegbeeld van werkzoekende vijftigplussers. Hij tekende bij tot het einde van dit jaar. 

Ook gaat hij er meer tijd aan besteden, van gemiddeld zo'n negen uur naar twaalf uur per week, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag.

Hoewel de economie groeit, hebben vijftigplussers toch meer moeite om aan de slag te komen. "Vooroordelen zijn hardnekkig en het bestrijden daarvan is een zaak van een lange adem. De Wolf doet het voortreffelijk. Hij slaagt erin vooroordelen bij werkgevers weg te nemen en vijftigplussers te motiveren", aldus minister Lodewijk Asscher.

De Wolf spreekt onder meer op banenmarkten en netwerkbijeenkomsten met werkgevers en vraagt hen vijftigplussers een eerlijke kans te geven. Hij begon vorig jaar oktober.

Hoewel de werkloosheid onder vijftigplussers het afgelopen jaar is afgenomen, is deze nog altijd hoger dan onder andere leeftijdsgroepen. Ook is het aandeel langdurig werklozen onder deze groep groter dan bij jongeren. 

"Ik heb er vertrouwen in dat de heer De Wolf ervoor kan zorgen dat meer vijftigplussers een eerlijke kans krijgen om in gesprek te komen met een nieuwe werkgever", stelt Asscher. 

Ouderenambassadeur John de Wolf wuift vooroordelen weg
Ouderenambassadeur John de Wolf wuift vooroordelen weg