Demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) wil de screening van politiemensen uitbreiden. Hij kijkt daarbij onder meer naar de mogelijkheid om politieambtenaren continu te screenen.
 

Dat heeft Blok vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Voor de politie geldt nu een herhalingsonderzoek. Dat betekent dat er om de zoveel jaar een controle wordt uitgevoerd naar de integriteit van politieambtenaren.   

"Onderdeel van dit wetsvoorstel is een herziening van het beleid rondom de herhaalonderzoeken bij politieambtenaren (op een niet-vertrouwensfunctie)", aldus Blok. "Daarbij kijk ik ook naar de mogelijkheden om continue screening van politieambtenaren mogelijk te maken." 

Om er voor te zorgen dat medewerkers van de politie continu worden getoetst aan de hand van het justitieel documentatiesysteem is een wettelijke grondslag nodig.

Smeets

Het hoofd Veiligheid en Integriteit van de Nationale Politie, Nathalie Smeets, zei begin maart nog geen reden te zien om het screeningsinstrument van politieagenten aan te scherpen. Wel zou de screening vaker worden herhaald.

Binnen de politie bestaat er een A- en een P-veiligheidsonderzoek. Het A-onderzoek is het meest diepgaand en wordt door de AIVD uitgevoerd. Een P-onderzoek gebeurt door AIVD-opgeleide politiemedewerkers.

Faris K.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het incident met een beveiliger van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). De politie kwam onder vuur te liggen nadat bekend werd dat een beveiliger van Geert Wilders was aangehouden op verdenking van lekken. Hij was al eerder veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. 

Faris K. werd op 20 februari aangehouden op verdenking van schending van het amtsgeheim, door in de privésfeer vetrouwelijke politie-informatie te delen. De aanhouding leidde ertoe dat Wilders zijn openbare verkiezingscampagne tijdelijk stilzette.

Extra controle

De politie kondigde hierop aan dat er een extra controle van de medewerkers van de DBB, die direct of indirect bij de beveiliging van Wilders betrokken waren, zou komen. Deze check heeft geen aanleiding gegeven tot nader onderzoek.

De Inspectie van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd naar aanleiding van het incident bij de DBB een onderzoek te starten.

"Helaas kunnen integriteitsschendingen in een organisatie met meer dan 60.000 medewerkers nooit helemaal worden voorkomen", legt Blok uit. "Als plichtsverzuim wordt geconstateerd zal de politie optreden. Waar nodig en vereist neemt de politie disciplinaire maatregelen."