Duidelijkheid over de rechten van de circa drie miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen heeft de hoogste prioriteit bij de onderhandelingen over de brexit.

Ook het wegnemen van de onzekerheid bij de ruim een miljoen Britten die op het Europese vasteland wonen is van het grootste belang.

Dat betoogde Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU in de brexitgesprekken met de Britten, woensdag in Brussel. "Burgers eerst", is het motto. De onderhandelingen over de boedelscheiding gaan naar verwachting over een dikke twee maanden van start.

De Franse oud-minister benadrukte dat onderwerpen in de juiste volgorde moeten worden besproken om een akkoord te bereiken. Naast de grenskwestie met Ierland zullen ook de wettelijke en financiële verplichtingen van beide partijen vroeg op tafel komen, aldus Barnier. "We moeten de rekening opmaken."

Transparantie

Transparantie is een belangrijke voorwaarde om een deal te bereiken, stelde de onderhandelaar. De 27 EU-regeringen moeten elke stap daarom uitleggen aan hun parlement en bevolking. Dat kan de eenheid binnen de EU volgens Barnier alleen maar ten goede komen.

In een latere fase komt het nieuwe partnerschap aan de orde. Dat zal de Britten gezien hun wens de interne markt en de nooit dezelfde voordelen zal bieden als het EU-lidmaatschap. Barnier gaf aan op basis van welke uitgangspunten de onderlinge handel en markttoegang na het Britse vertrek kunnen worden geregeld.

Hij wil werken aan een "ambitieuze vrijhandelsdeal", maar waarschuwde dat er gezien het gebrek aan tijd en de enorme hoeveelheid onderwerpen wellicht een overgangsregeling noodzakelijk is. "We zullen doortastend en vriendschappelijk zijn, maar nooit naïef."

Akkoord

Barnier sprak zowel Frans als Engels en wees op de grote gevolgen van de brexit voor iedereen. Uitblijven van een deal zou nog veel ernstiger zijn, zei hij. "Maar wij willen een akkoord. Niet tegen, maar met de Britten." 

De Fransman riep ten slotte op om de samenwerking op het vlak van veiligheid en defensie voort te zetten.