De staat van de Nederlandse krijgsmacht is zorgwekkend. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een vandaag gepubliceerd advies aan het kabinet. 

In het advies 'Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen' stelt de AIV dat als het beleid niet wordt aangepast de basisgereedheid van het leger pas in 2021 weer op orde is. Volgens de raad is "de inzetbaarheid van de krijgsmacht deze kabinetsperiode verder uitgehold."

De regering schetst voortdurend een te rooskleurig beeld van de toestand van de krijgsmacht volgens de AIV. "Deze positieve framing dient wellicht een politiek doel, maar roept een onjuist beeld op."

Volgens de AIV moet het volgende kabinet ervoor zorgen dat het defensiebudget minstens groeit naar het NAVO-gemiddelde. Over acht jaar moet er 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie worden besteed. Dat is ook de norm die de NAVO-landen onderling hebben afgesproken.

Op de SP, GroenLinks en DENK na willen alle partijen in de huidige Tweede Kamer de komende kabinetsperiode meer geld uittrekken voor Defensie.

De voormalige Amerikaanse president Obama en zijn opvolger Trump hameren er ook regelmatig op dat landen als Nederland hun defensiebudget op orde moeten krijgen.

Rusland

In het advies stelt de AIV dat het er op lijkt dat Rusland verdeeldheid probeert te veroorzaken in Europa. Dit doet het land door middel van cyberaanvallen, het steunen van populistische bewegingen en het verspreiden van desinformatie, aldus de raad.

Daarnaast heeft Rusland sinds 2008 veel geïnvesteerd in het militaire apparaat en heeft daarmee een moderniseringsslag gemaakt. Daardoor is volgens de raad "de internationale veiligheidssituatie fundamenteel veranderd."

NAVO

Ook de NAVO heeft stevige kritiek op de inzetbaarheid van de Nederlandse strijdkrachten. De versterking van Defensie zou volgens de NAVO de hoogste prioriteit moeten zijn voor Nederland. 

In 2012 uitte de AIV ook al haar zorgen over de staat van de krijgsmacht en in 2016 stelde de Algemene Rekenkamer dat de inzetbaarheid van de strijdkrachten niet op orde was.