Het blijft toegestaan om in de avond en nacht 130 kilometer per uur te rijden op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het besluit van minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, verworpen.
 

De gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen spanden al eerder tevergeefs een rechtszaak aan. Volgens de gemeenten was er bij de verbreding van de A2 afgesproken dat er niet harder dan 100 kilometer per uur gereden zou worden op de snelweg.

Op dit moment mag er op de snelweg tussen beide steden alleen tussen 19.00 en 06.00 uur maximaal 130 per uur worden gereden. Overdag mag de automobilist er niet harder dan 100 kilometer per uur rijden.

Milieuonderzoek

Ook vonden de gemeenten en enkele inwoners van Maarssen dat de minister een uitgebreid milieuonderzoek had moeten doen voordat zij tot de verhoging van de maximumsnelheid besloot. Ook had er rekening gehouden moeten worden met de effecten op de natuur, de gezondheid van omwonenden en de verkeersveiligheid. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle bezwaren verworpen, waardoor het verkeersbesluit in stand blijft.

"Een lagere maximumsnelheid dan 130 km per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde wanneer dat uit een oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is. De minister heeft die belangen onderkend en afgewogen, nadat zij de benodigde onderzoeken heeft laten verrichten'', aldus de Raad van State.

Teleurgesteld

De gemeenten reageerden woensdag teleurgesteld op de uitspraak. ''De uitspraak is natuurlijk bijzonder teleurstellend voor tienduizenden inwoners van onze gemeenten. Wij vinden: afspraak is afspraak. Onder veel inwoners heerst het gevoel van onrechtvaardigheid'', aldus wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht.

Wethouder David Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen toonde zich strijdvaardig. ''We zijn inderdaad teleurgesteld, maar geven niet op. De minister kiest voor minimale tijdswinst, wij nog steeds voor een schoner milieu en een gezond en langer leven .... Als de snelheid ook overdag verhoogd wordt, zullen we als gemeenten wederom bezwaar maken.''