De Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar erkent dat hij zijn schoonzus heeft voorgedragen voor de restauratie van een gebouw dat in handen is van de provincie.

Dat PvdA'er zegt dit in een brief aan de Provinciale Staten die de Volkskrant en Dagblad van het Noorden in bezit hebben.

Vrijdag zei Tichelaar nog bij RTV Drenthe dat hij zijn schoonzus niet had voorgedragen en niet om advies had gevraagd voor de herinrichting van Huize Tetrode in Assen. Aanvankelijk had de nieuwe huurder van het pand een andere ontwerpster de opdracht gegeven.

Toen uiteindelijk bleek dat het niet de taak van de huurder, maar van de provincie was, werd die opdracht ingetrokken.

Omdat de renovatie in 2015 nog niet op gang kwam, werden met spoed namen aangedragen van personen die alsnog een ontwerp konden realiseren. Daarbij noemde Tichelaar het interieurbedrijf van zijn schoonzus Karin Klinkenberg, Klinkenberg-SO, en het bedrijf Roodbergen Dolfsma. Klinkenberg verdiende aan de opdracht uiteindelijk 3.105 euro.

'Niet sturend'

Tichelaar stelt in de brief dat het nooit zijn intentie was om sturend op te treden en betreurt dat er commotie is ontstaan. "Het optreden van de Commisssaris van de Koning is ook niet als sturend ervaren door de ambtelijke organisatie", zo stelt Tichelaar in de brief. 

Ook stelt hij dat hij de integriteitscode van de provincie, om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, niet heeft geschonden. Wel vermeldde hij bij het voordragen de familieband niet. Toen deze band bekend werd, is de opdracht afgerond.

Leden van het provinciebestuur in Drenthe houden woensdag een debat over de kwestie.

Opspraak

Het is niet de eerste keer dat Tichelaar in opspraak komt. In 2013 bemoeide hij zich als bemiddelaar met een conflict tussen zijn zwager en de gemeente Coevorden. Zijn zwager eiste toen 1,5 miljoen euro van de gemeente. 

Later gaf hij toe dat hij zich beter niet had kunnen mengen in het conflict, maar dat hij wel "zuiver en integer" handelde.