Volgens Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu besluiten artsen om zieke Nederlandse ouderen met een migrantenachtergrond eerder te laten overlijden dan autochtone Nederlanders. Artsenfederatie KNMG en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen distantiëren zich van de aantijgingen.

Kuzu deed zijn beweringen over de sterfte onder allochtone ouderen in een woensdag geplaatste video op Facebook. Kuzu zegt signalen te hebben gekregen van artsen en medisch specialisten dat bij allochtone ouderen "de stekker er sneller wordt uitgetrokken" dan bij mensen zonder migrantenachtergrond.

In een reactie tegenover NU.nl zegt hij daar geen bewijs voor te hebben. Kuzu stelt dat het gaat om verhalen die hij heeft gehoord tijdens de verkiezingscampagne.

Kuzu: 'Artsen trekken stekker er sneller uit bij allochtonen'
Kuzu: 'Artsen trekken stekker er sneller uit bij allochtonen'

Volgens de Denk-voorman is de taalbarrière een van de redenen is dat levensreddende behandelingen worden stopgezet. "Mensen van de eerste generatie hebben een taalprobleem. De medisch specialist geeft dan een opdracht: knipper met je ogen. Maar als de persoon dat niet verstaat en de opdracht niet opvolgt, dan zeggen ze: ja, dit heeft geen zin trek de stekker er maar uit", aldus Kuzu.

Een arts die de taal wel spreekt ervaart die problemen niet, stelt de Denk-voorman. Kuzu zegt gevallen te kennen waarbij de instructies van een Turkssprekende medisch specialisten wel zijn opgevolgd door patiënten.

'Geen onderbouwing'

Voorzitter van de artsenfederatie KNMG René Héman herkent het beeld dat Kuzu schetst niet. "De gedane bewering herkennen wij zeker niet. Als Denk met een deugdelijke onderbouwing komt, gaan we hier serieus naar kijken. We nemen bij passende zorg in de laatste levensfase juist nadrukkelijk alle verschillende levensbeschouwingen mee."

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sluit zich aan bij de artsenkoepel. Een woordvoerder noemt de uitlatingen "uitzonderlijk, opmerkelijk en niet goed onderbouwd. Artsen leggen de eed van Hippocrates af, waarin zij beloven geen onderscheid te maken tussen mensen die ziek zijn. Je helpt altijd een zieke. Wanneer iemand de taal niet machtig is, is er altijd een tolk of mantelzorger aanwezig", aldus de NVZ. 

'Geef mij tijd'

Kuzu zegt in een reactie te willen benadrukken dat het "uiteraard niet om alle artsen" gaat. Bewijs voor de aantijgingen heeft hij nog niet. "Er zijn signalen die moeten worden uitgezocht. Geef mij de tijd. Ik ga deze zaken uitpluizen en kom erop terug", aldus Kuzu.

Hij is het ermee eens dat politici een verantwoordelijkheid hebben om niet zomaar ongefundeerde uitspraken te doen. "Maar", zegt hij, "tegelijkertijd ben ik volksvertegenwoordiger en luister ik naar de verhalen van de burgers."

Schippers

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft donderdag fel uitgehaald naar Kuzu. Zij neemt het hem kwalijk dat hij zegt dat bij bepaalde allochtone patiënten artsen de stekker er eerder uittrekken, dan bij andere zieken.

Je jaagt mensen van familieleden die de taal niet goed beheersen, angst aan voor de zorg, aldus de minister. Daarnaast zet je een beroepsgroep weg alsof die niet te vertrouwen zou zijn.

Schippers roept personen op om verhalen over mogelijke misstanden te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Ze benadrukt dat de inspectie nog niet zo'n signaal heeft gekregen.