Volgens de Onderwijsraad hebben kinderen van vluchtelingen niet dezelfde kansen in het onderwijs als kinderen die in Nederland geboren zijn.

Dat schrijft Trouw op basis van een advies van de Onderwijsraad dat donderdag aan de Kamer wordt aangeboden. "Het recht van kinderen op onderwijs zou leidend moeten zijn in de asielprocedure", zegt de voorzitster van de Onderwijsraad, Henriëtte Maassen van den Brink. 

De Onderwijsraad constateert drie problemen. Ten eerste worden kinderen van vluchtelingen te vaak verhuisd waardoor hun onderwijs wordt onderbroken. Daarbij komen kinderen door een taalachterstand vaak op een lager schoolniveau dan wat ze eigenlijk aan zouden kunnen. 

Het derde punt dat de Onderwijsraad maakt, is dat er een gebrek is aan regie. Scholen en leerkrachten doen volgens de raad wel hun best maar het schort aan onderlinge samenwerking. 

"In de jaren zestig tot en met tachtig hebben we van alles opgebouwd voor onderwijs aan vluchtelingen. Die hele infrastructuur is de laatste jaren afgebroken", aldus de Onderwijsraad.