Het CDA is dinsdag stevig aangevallen door de VVD en D66 op de kritiek die de christendemocraten hebben op de ondertekening van Oekraïneverdrag.

"Het CDA doet stoer in Tweede Kamer, maar iedereen weet dat CDA na de verkiezingen in de Eerste Kamer de wet zal steunen", zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Het kabinet heeft in de Tweede Kamer voldoende steun om het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne te ondertekenen, maar moet in de Senaat nog op zoek naar de steun van tenminste twee CDA-senatoren.

VVD'er Han ten Broeke: "Het wordt interessant om te zien hoe uw partij hier in de toekomst mee om zal gaan."

'Inlegvelletje'

De christendemocraten zullen in de Tweede Kamer in ieder geval tegen ratificatie van stemmen, herhaalde Kamerlid Pieter Omtzigt dinsdag in het debat in de Kamer. Hoewel zijn fractie voor het verdrag is, vindt het CDA dat de uitslag van het raadgevend referendum wel moet worden opgevolgd.

Volgens Omtzigt voegt het 'inlegvelletje' niets toe aan het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Daarin wordt onder meer benadrukt dat het verdrag geen recht geeft op (kandidaat-)lidmaatschap van de EU. Ook maakt het duidelijk dat EU-lidstaten niet worden verplicht tot extra veiligheidsgaranties of financiële verplichtingen.

Volgens het CDA zijn dit lege beloftes. Omtzigt ziet zich gesteund door kritiek die de Raad van State onlangs uitte op het aanhangsel. Zowel het CDA als de Raad wijzen erop dat Oekraïne de verklaring niet heeft ondertekend en er twijfels zijn over de juridische houdbaarheid.

Kiezersbedrog

Verhoeven is het met Omtzigt eens dat er inhoudelijk niets aan het verdrag verandert, maar wel aan de interpretatie van het verdrag. Hij hekelt de opstelling van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Verhoeven beticht de partij van kiezersbedrog door voor de Tweede Kamerverkiezingen tegen te stemmen, maar na de verkiezingen in de Eerste Kamer het 'inlegvelletje' waarschijnlijk wel te steunen.

Omtzigt wees de D66'er erop dat de timing van de behandeling van de goedkeuringswet te wijten is aan het getreuzel van het kabinet, dat maanden op zoek is geweest naar een oplossing. Daarnaast maken de Tweede- en de Eerste Kamerfractie een eigen afweging stelt Omtzigt, die wel hoopt dat de senatoren ook tegen het verdrag zullen stemmen.

Wat betreft het vermeende kiezersbedrog wijst hij erop dat D66 vlak na de referendumuitslag heeft gezegd dat de uitslag moet worden opgevolgd, maar nu van mening is dat de overeenkomst toch ondertekend moet worden.

Daarin is vastgelegd dat het verdrag Oekraïne onder meer geen recht geeft op (kandidaat-)lidmaatschap van de EU. Ook maakt het duidelijk dat EU-lidstaten niet worden verplicht tot extra veiligheidsgaranties of financiële verplichtingen.


Beeld: In 60 seconds