Via de publieke omroep moeten cursussen Nederlands en inburgering worden aangeboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer, met regeringspartij PvdA, schaarde zich dinsdag achter de oproep van oppositiepartij CDA.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma zijn dergelijke programma's een steun in de rug voor inburgeraars en de vrijwilligers die helpen bij de inburgering. De Kamer wil nu dat regering met de publieke omroep gaat overleggen.

Heerma wijst erop dat het aantal mensen dat binnen de gestelde termijn de inburgering succesvol afsluit, veel te laag blijft. Niet alleen commerciële bureaus, maar ook veel vrijwilligers zijn betrokken bij het begeleiden van inburgeraars.

Deze vrijwilligers zouden gesteund moeten worden door vrij toegankelijk en gratis cursusmateriaal.