Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van D66 om de wietteelt te reguleren.

Tijdens een hoofdelijke stemming was een meerderheid van 77 Kamerleden voor het wetsvoorstel. 

Er wordt al veertig jaar gesproken over de verwarrende situatie dat de wietteelt en -inkoop illegaal is, maar de verkoop wordt gedoogd.

D66 wil de criminaliteit rondom de wietteelt terugdringen en hoopt dat het eenvoudiger wordt om coffeeshops belasting te laten betalen.

Ook denkt de partij dat regulering van de wietteelt beter is voor de volksgezondheid. Zolang de verkoop van cannabis buiten het zicht van de overheid gebeurt, heeft de gebruiker namelijk geen idee wat er in zit.

Kamerlid Bergkamp: 'Drugs zijn onderdeel van onze samenleving'
96
Kamerlid Bergkamp: 'Drugs zijn onderdeel van onze samenleving'

Kwekerijen

Wiet zou voortaan alleen geteeld moeten worden door kwekerijen die onder de controle staan van de overheid. Coffeeshops kunnen dan alleen nog van die kwekerijen kopen.

D66 ziet het als een overheidstaak dat ongezonde producten zo verantwoord en veilig mogelijk worden gebruikt. Wiet helemaal verbieden, is onmogelijk, volgens de partij. 

"Dit is een belangrijke stap om een einde te maken aan een impasse die al veel te lang duurt", zegt D66-Kamerlid en indiener van de wet Vera Bergkamp in een reactie. 

Bergkamp: "In de wietteelt zie je veel criminele organisaties. Als je de koers nu niet verzet, verandert er niets." Ze weet ook dat regulering niet alle problemen oplost. "We moeten realistisch zijn. Er wordt ook geëxporteerd. De aanpak door politie en justitie zal daarbij nodig zijn."

Wiet helemaal verbieden, waar verschillende partijen voor pleitten, is voor D66 geen oplossing. "Of je het wil of niet; drugs zijn onderdeel van onze samenleving", aldus Bergkamp.

Spannend

Tot op het laatste moment bleef het spannend of de Kamer zich achter het D66-plan zou scharen. Een meerderheid was onder andere afhankelijk van kleine splinterpartijen en eenmansfracties.

Van de grote partijen waren de PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren voor het plan van D66. De VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP stemden tegen het voorstel. 

Tijdens de wetsbehandeling vorige week waren het vooral de christelijke partijen en de VVD die van zich lieten horen. De overheid moet er alles aan doen om verslavende middelen uit de maatschappij te weren, vinden het CDA en de ChristenUnie.

De VVD is vooral kritisch op de mogelijke verwevenheid tussen de overheid en de georganiseerde misdaad.

De wet moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Of daar een meerderheid voor het voorstel is, is niet bekend.

Gemeenten

Gemeenten zijn blij met het besluit. "Wij willen heel graag medeverantwoordelijk zijn", aldus de Tilburgse wethouder Berend de Vries. Want de wietteelt en de "ondermijnende effecten" daarvan vormen met name in het zuiden al jarenlang een groot probleem.

Niet alleen in het zuiden krijgt het voorstel steun. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorstander. Het huidige gedoogbeleid is failliet, vindt het verbond van gemeenten. Het staat volgens de VNG "een effectieve aanpak van gezondheidsproblemen, criminaliteit en overlast in de weg".