Volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is het tempo waarmee GroenLinks nieuwe milieuwetgeving wil invoeren 'ontwrichtend', zegt hij zaterdag tegen NU.nl.  

Door in een hoog tempo nieuwe wetgeving in te voeren dreigen veel burgers en bedrijven buiten de boot te vallen volgens de minister.

Dijsselbloem is wel een voorstander van het nemen van nieuwe stappen op klimaatterrein, maar dit moet volgens hem in een redelijker tempo gebeuren. "De overheidsfinanciën zijn meer op orde gebracht  in de afgelopen kabinetsperiode en de werkeloosheid daalt dus er is tijd en ruimte om stappen te zetten", zegt hij.

"Dat GroenLinks zwaar inzet op milieubeleid is geen verrassing. En wij zitten voor een groot deel op hetzelfde spoor, getuige ook de gezamenlijke Klimaatwet. Maar als Jesse Klaver pleit voor verandering dan blijkt hij ontwrichting te bedoelen".

"Hij wil alle benodigde maatregelen om aan de doelstellingen van Parijs te voldoen binnen vier jaar nemen. Niemand doet hem dat na, ook internationaal niet. Maar dat heeft wel een enorme prijs voor bedrijven en burgers die zich zo snel niet kunnen aanpassen. En dat zijn er veel."

Woon-werkverkeer

Als voorbeeld van een voorstel dat Dijsselbloem 'niet te doen' vindt noemt hij het plan voor afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Hij noemt het voorbeeld van een modaal gezin waarbij een van de twee 80 kilometer per dag moet reizen en niet in staat is om het openbaar vervoer te nemen vanwege late uren in een ploegendienst. 

"Met de plannen van Klaver verliest dit gezin zijn reiskostenvergoeding van 300 euro netto per maand", zegt Dijsselbloem. "Verder wil Klaver net als de PvdA een kilometerheffing van 3 cent per kilometer maar daarbovenop nog eens een congestieheffing van maar liefst 15 cent per kilometer. Dat betekent voor dit doodnormale gezin dat aan vaste werktijden is gebonden en dus de helft van de tijd in de spits rijdt, nog eens een extra rekening van 120 euro in de maand."

Energielabel

Ook hekelt hij het feit dat als verhuisd wordt naar een andere stad, een huis dat verkocht moet worden moet voldoen aan bepaalde energielabels. "Ze moeten eerst het huis verbouwen tot minstens label A, kosten zeg 50 duizend euro, zonder de zekerheid dat dat zich terug verdient in de opbrengst. Ze kunnen geen kant op."

De PvdA-politicus zegt te verwachten dat het antwoord van Klaver hierop is dat 'dit ecomomisme is van technocraten' en dat hij nu verandering wil. "Die verandering willen veel mensen, ik ook. Een duurzame economie die sociaal rechtvaardig uitpakt. Een verandering die iedereen kan meemaken. En daar kijkt Groenlinks helaas niet naar om."

Samenwerking

Met zijn kritiek op Klaver bewijst Dijsselbloem andermaal dat de twee linkse partijen het lang niet op alle vlakken met elkaar eens zijn. Vorig jaar zei de toenmalige PvdA-leider Diederik Samsom nog dat hij met de vorige GroenLinks-leider Bram van Ojik de afspraak had gemaakt om na de verkiezingen een fractie in de Tweede Kamer te vormen.

Volgens Klaver is er echter nooit sprake geweest van een dergelijke afspraak. "We hebben niet één linkse partij nodig, maar een samenwerking met vier sterke linkse progressieve partijen nodig om de macht van rechts te breken", zei hij in oktober in Nieuwsuur.

Klaver

Een woordvoerder van Jesse Klaver wilde zaterdag niet reageren op de woorden van Dijsselbloem, maar enkele politici die op de kandidatenlijst voor GroenLinks staan spraken zich zaterdagavond wel uit,

Tom van der Lee, nummer drie op de kandidatenlijst, wijst erop dat in de doorrekening van het CPB van de verkiezingsprogramma's de koopkrachteffecten bij de PvdA en Groenlinks vrijwel identiek zijn. Zihni Ozdil, de nummer acht op de lijst reageert op de woorden van Dijsselbloem met "wees niet bang voor verandering, maar ormarm het".

Wil jij bij belangrijk nieuws in aanloop naar de verkiezingen een pushbericht ontvangen? Klik dan hieronder (in de NU.nl-app) op de filter 'Verkiezingsalert' en kies Mijn nieuws + pushbericht.