Zowel D66 als de PvdA hebben maandag bekendgemaakt hoe ze na de verkiezingen miljarden willen investeren in het onderwijs. 

D66 wil in totaal 4,5 miljard euro investeren in het onderwijs, de PvdA 5 miljard. Bij de sociaaldemocraten gaat de helft van dat bedrag naar een investeringsbank voor innovatie.

D66 ziet kleinere klassen en meer leraren als belangrijkste voorwaarden. "Als vader zie ik wat een plofklas voor kinderen en leraren betekent", betoogt D66-leider Alexander Pechtold.

Volgens de voorman hebben leraren meer tijd nodig om hun lessen voor te bereiden en aandacht te besteden voor individuele kinderen. Volgens D66 zegt 86 procent van de leraren dat ze te weinig tijd hebben daarvoor.

In een persbericht stellen de democraten dat meer dan 130.000 leerlingen in een klas zitten met dertig of meer klasgenoten. D66 wil dat aantal terugbrengen naar maximaal 24. "Als leraar kan je nu eenmaal in een klas met 34 leerlingen niet elk kind de aandacht geven die hij of zij verdient", aldus Pechtold.

Salarissen

De PvdA wil de salarissen in het basisonderwijs met 3,25 procent omhoog, in het voortgezet onderwijs met 3,5 procent. Dit kost 700 miljoen. 

Ook moet er volgens de sociaaldemocraten voor 500 miljoen worden geïnvesteerd in extra leraren om de werkdruk omlaag te brengen. 

Taalachterstand

Beide partijen willen verder taalachterstanden voorkomen door onder meer alle kinderen tussen twee en vier recht te geven op vroege en voorschoolse educatie. D66 wil hier 150 miljoen in investeren. Ook willen ze dat op de universiteit een tweede studie goedkoper wordt. Beide partijen maken ook extra geld vrij voor fundamenteel onderzoek.

Verder wil de partij extra geld beschikbaar maken zodat mensen die al aan het werk zijn alsnog een studie kunnen doen. Ook moet het mogelijk worden om een tweede studie te doen tegen hetzelfde lage tarief als de eerste studie.

Voormalig partijleider Diederik Samsom stelde een jaar geleden al dat het volgende kabinet tien miljard extra moet investeren in het onderwijs.

Investeringsbank

Het verschil is dat de investeringen van D66 structureel zijn. Bij de PvdA gaat de helft van het bedrag de komende vier jaren naar een investeringsbank die geld moet steken in ''duurzame energie, in verduurzaming van de bebouwde omgeving, in zelfrijdende elektrische auto's en in innovatieve energieconcepten''.

Zo moet innovatie en wetenschap op deze terreinen worden gestimuleerd. En D66 betaalt de conciërge op elke basisschool uit de onderwijsbegroting, terwijl dat bij de PvdA uit een ander potje komt.