De PvdA wil dat werknemers netto meer salaris overhouden. Werkgevers moeten dat betalen door 1 procent meer premie te betalen. Die opbrengsten van 8 miljard euro gaan één op één naar belastingverlaging voor werknemers.

Dat maakt de partij zondag bekend aan NU.nl.

"Bedrijven keren dividend uit aan de aandeelhouders, aandelen worden teruggekocht om koersen te stuwen, winsten worden opgepot. Het is tijd dat werknemers ook profiteren", zegt Henk Nijboer, financieel specialist van de PvdA in de Tweede Kamer.

De balans tussen wat werkgevers en werknemers verdienen, is uit het lood geslagen ten nadele van de mensen op de werkvloer, vindt Nijboer. De maatregel werkt nivellerend, één van de uitgangspunten van de PvdA-inkomenspolitiek.

"Werknemers houden meer geld over zonder dat werkgevers de lonen hoeven te verhogen. Dat is goed voor de koopkracht", aldus Nijboer.

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) stijgt de koopkracht dit jaar weliswaar, maar dat voordeel valt weg tegen een hogere inflatie.

De PvdA'er weet zich gesterkt door recente onderzoeken van De Nederlandsche Bank (DNB), internationale denktank de Oeso en de Rabobank. Al die instanties zijn van mening dat de lonen zijn achtergebleven bij de economische groei.

Eerdere poging

Nijboer pleit al langer voor loonsverhoging bij bedrijven. In september 2014 riep hij het kabinet op met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan om te kijken of er ruimte voor loonsverhoging is, maar de werkgevers reageerden niet enthousiast.

Buiten de overheidsbanen om gaan de sociale partners over de lonen. De politiek kan wel draaien aan fiscale knoppen, zoals de PvdA nu voorstelt.

De lastenverschuiving van 8 miljard euro van werkgevers naar werknemers is een concrete invulling van het verkiezingsprogramma van de sociaaldemocraten.

Werkgelegenheid

Hoewel de kosten met deze plannen voor werkgevers stijgen, heeft de maatregel geen effect op de werkgelegenheid. Die signalen heeft de PvdA al gekregen van het CPB, de instelling die de verkiezingsprogramma's van de meeste partijen doorrekent.

De plannen zijn volgens Nijboer niet te vergelijken met de maatregelen die GroenLinks op de arbeidsmarkt wil nemen. Die partij pleit ervoor om lage lonen premievrij te maken zodat arbeid goedkoper wordt. Dat moet de werkgelegenheid stuwen.

"Wij geven loon naar werken, want met ons voorstel verhogen we de lonen van werknemers direct, GroenLinks verlaagt alleen de premie van werkgevers, dat vind ik niet de goede benadering", aldus Nijboer.