Met de VVD-plannen voor de komende kabinetsperiode worden de lasten met 11,9 miljard verlaagd.

Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) die vrijdag zijn uitgelekt via De Telegraaf. Bronnen bevestigen deze cijfers.

Momenteel legt het CPB de laatste hand aan de doorberekeningen van de verkiezingsprogramma's. De plannen worden onder meer getoetst op begrotingseffecten en koopkracht.

Bij de presentatie van de doorrekeningen, volgende week donderdag, zal ook pas duidelijk worden hoeveel miljarden er gemoeid zijn met de verschillende plannen van de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's.

Koopkracht

De VVD wil de lasten onder meer verlagen door de arbeidskorting te verhogen en de tarieven in de tweede en derde schijf te verlagen.

De koopkracht van werkenden stijgt daardoor met ongeveer een procent per jaar. Mensen met een uitkering gaan er juist op achteruit, met uitzondering van ouderen.

Belangrijke reden hiervoor is dat de VVD de stijging van de uitkeringen wil loskoppelen van de stijging van de lonen.

Ook wil de VVD ruim een miljard vrijmaken voor de koopkracht van ouderen. In de koopkracht gaan zij er echter uiteindelijk niet op vooruit.  Eerder maakte de partij al bekend tot twee miljard te willen steken in het verbeteren van de verpleeghuiszorg.

Publieke omroep

De VVD wil daarnaast nog eens 300 miljoen bezuinigen op de publieke omroep, 100 miljoen op kunstopleidingen en 2,7 miljard op ontwikkelingssamenwerking. Defensie krijgt er juist een miljard bij, veiligheid 700 miljoen en er komt 500 miljoen extra voor de aanpak van knelpunten in het verkeer.

De verhuurdersheffing voor woningcorporaties gaat in de plannen van de VVD omhoog. De 2,7 miljard die dit oplevert mag echter niet worden verhaald op de huurders, wil de partij van premier Mark Rutte.

Volgens het CPB moet de staatsschuld met het VVD-programma onder de 60 procent van het bruto binnenlands product uit kunnen komen.

De structurele werkgelegenheid neemt met 3,5 procent toe, wat neerkomt op 245.000 nieuwe banen.

De PvdA en GroenLinks niet enthousiast over het VVD-programma. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt de plannen "asociaal en egoïstisch".  "Alleen de mensen met wie het al goed gaat, gaan erop vooruit", stelt hij.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver: "Bij de VVD worden de rijken rijker en de armen armer. Gewone mensen worden in de steek gelaten".

CDA

Het CDA presenteerde eveneens cijfers vrijdag. De partij liet in het AD weten het eigen risico in de zorg te willen verlagen van 385 euro naar 280 euro. Dit kost ongeveer een miljard euro. 

De partij van Sybrand Buma laat verder weten 700 miljoen voor de koopkracht van ouderen te willen inzetten, onder andere door de AOW-uitkering te laten stijgen met 150 euro per jaar. Ook wil de partij de ouderenkorting omhoog.