De gezamenlijke politieke partijen in de Tweede Kamer hebben er vorig jaar iets meer leden bijgekregen. Op 1 januari 2016 bedroeg het totale ledental 286.869, een jaar later was dat 289.456. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Documen­tatie­centrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het aantal leden van begin vorig jaar was niet eerder zo laag. VVD, SP en CDA leverden vorig jaar in.

Nederland telde bij de Statenverkiezingen van 2015 12.777.145 kiesgerechtigden. Van hen is 2,3 procent lid van een politieke partij. In 2010 was deze zogeheten ‘organisatie­graad’ nog 2,6 procent.

Hoewel er gemiddeld sprake was van een lichte stijging, boekten drie partijen vorig jaar ledenverlies. De VVD noteerde een achteruitgang van 6,7 procent; de SP van 5,2 procent en het CDA van 2,8 procent.

Alle andere partijen groeiden, sommige zelfs flink, blijkt woensdag uit cijfers van het Documen­tatie­centrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo steeg het ledental van GroenLinks met 10,4 procent. Volgens het Groningse documentatiecentrum is die groei mede te verklaren door de aantrekkingskracht van partijleider Jesse Klaver.

De Partij voor de Dieren en D66 boek­ten eveneens aanzienlijke winst, respectievelijk 6,1 en 3,7 procent.

'Stijgende lijn zet door'

Het documentatiecentrum verwacht dat de stijgende lijn in 2017 doorzet. "De partijen doen het doorgaans rela­tief goed in de jaren waarin er Tweede Kamer­verkiezingen zijn en er dus veel belang­stelling van de media is voor politiek en partijen."