Het wordt mogelijk om zonder veroordeling het Nederlanderschap in te trekken van mensen die in het buitenland meevechten bij een terroristische organisatie. De Eerste Kamer heeft dinsdag met het plan ingestemd, nadat de Tweede Kamer vorig jaar al akkoord was gegaan.

Het wetsvoorstel is bedoeld om jihadisten te weren die bij terugkeer in Nederland een gevaar kunnen vormen. Tot het laatste moment was niet duidelijk of het voorstel het zou halen.

Een nipte meerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en 50PLUS stemde voor. Maar onder andere PvdA, GroenLinks, SP en D66 waren tegen. Het voorstel geldt voor mensen die behalve de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben.

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie: "We weten dat tientallen Nederlanders, vaak met een dubbele nationaliteit, zich hebben aangesloten bij ISIS. We willen natuurlijk liever niet dat die hier terugkomen".

De minister beslist op basis van informatie van bijvoorbeeld de inlichtingendiensten of iemand het Nederlanderschap verliest. Blok wijst erop dat de rechter altijd toetst of de minister op goede gronden de nationaliteit heeft ingetrokken.

Uitreisverbod

De Eerste Kamer stemde dinsdag ook in met twee andere terreurmaatregelen. Daardoor vervalt iemands paspoort of identiteitskaart automatisch als diegene een uitreisverbod heeft gekregen. Ook wordt het mogelijk om een meldplicht, contactverbod of gebiedsverbod op te leggen aan mensen die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof spreekt van "belangrijke nieuwe maatregelen ter bescherming van onze nationale veiligheid".

Op de maatregelen is ook forse kritiek geuit. Volgens Commissaris voor de Rechten van de Mens Niels Muiznieks van de Raad van Europa riekt de mogelijkheid om het tweede paspoort in te trekken naar discriminatie van Marokkaanse of Turkse jihadisten.