Staatssecretaris van Milieu, Sharon Dijksma, zet vandaag haar handtekening voor de oprichting van het 'Global Centre of Excellence on Climate Adaptation'. Het centrum wordt opgericht door Nederland, Japan en de milieuorganisatie van de Verenigde Naties (UNEP).

Het instituut is er niet op gericht om de uitstoot van CO2 terug te dringen, maar moet alle kennis over hoe er kan worden omgegaan met klimaatverandering gaan bundelen, meldt Trouw. Daarnaast moet het bureau advies gaan geven aan landen en organisaties om beter om te kunnen gaan met klimaatverandering. 

"Over de hele wereld worden mensen hard getroffen door de opwarming van de aarde. Als wij niet goed omgaan met klimaatverandering, dan zal het risico op natuurrampen, sociale en economische tegenslagen en politieke spanningen toenemen", aldus Dijksma. "Nederland is goed in het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van klimaataanpassing. Het kenniscentrum zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen".

In december 2015 werd in Parijs door 194 landen een nieuw klimaatakkoord ondertekend. Hier werd onder andere in afgesproken dat de temperatuur wereldwijd gemiddeld met niet meer dan twee graden mag stijgen. Het klimaat is onlangs onder druk komen te staan door kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump. 

Animatie door in60seconds