De Tweede Kamer is geen voorstander van het plan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om verwarde personen gedwongen op te nemen voor observatie. 

"Kwetsbare mensen met een psychische ziekte kunnen we beter helpen door ze eerder de juiste zorg te geven, zodat de heftige maatregel tot dwangopname voorkomen kan worden. Dat moet echt eerst op orde, voordat staatsdwang wordt toegepast", aldus PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester.

Schippers wil verwarde personen drie dagen kunnen opnemen en dwangmedicatie kunnen toepassen. Critici stellen echter dat de maatregel om mensen vast te zetten vooral zal worden ingezet omdat deze mensen een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde.

Gedurende de maximaal 72 uur dat deze mensen worden vastgehouden zal er immers geen psychische behandeling plaatsvinden. Bovendien vinden tegenstanders dat de rechtsbescherming van deze mensen in gevaar komt, omdat de maatregel zou kunnen worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter.

SP-Kamerlid Renske Leijten kwam daarom met een voorstel om dat specifieke punt uit het voorstel van Schippers te halen en dat kan nu door de steun van de PvdA op een meerderheid in de Kamer rekenen.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met Schippers over het voorstel om de wet op de geestelijke gezondheidszorg aan te passen.