Het Nederlandse gevangenissysteem moet inkrimpen door gevangenissen te sluiten en extra cipiers te ontslaan omdat het aantal gevangenen blijft dalen. 

Dat staat in een advies van topambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan het volgende kabinet, dat meldt de Telegraaf woensdag. Er zou momenteel een overschot van 2840 cellen zijn in Nederland. 

Een nieuw kabinet krijgt in het advies een aantal opties voorgelegd, maar om alle gevangenissen open te laten wordt sterk afgeraden. Deze optie zou volgens het advies leiden tot inefficiëntie, grote leegstand en extra kosten.

In het advies wordt geconstateerd dat de bedrijfsvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) "onder grote druk" staat. "Indien geen beslissing wordt genomen over de wijze waarop met de overcapaciteit dient te worden omgegaan, zullen de operationele problemen toenemen", aldus de ambtenaren in hun advies.