Het kabinet neemt maatregelen om de uitwisseling van informatie over signalen van radicalisering onder asielzoekers te verbeteren. Dat hebben minister Stef Blok en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat om een landelijk overleg tussen alle betrokken organisaties onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat vorige week voor het eerst heeft plaatsgevonden. Het belangrijkste doel is om informatie over 'zachte signalen' beter met elkaar te delen en te beoordelen. Voorbeelden daarvan zijn gedragsveranderingen en signalen als een andere haardracht.

Deelnemende organisaties zijn onder meer de politie, marechaussee, inlichtingendienst AIVD, Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het kabinet wil met het overleg tegemoetkomen aan de aanbevelingen in een rapport over de screening van asielzoekers van de Inspectie Veiligheid en Justitie dat dinsdag is aangeboden aan de bewindslieden. De inspectie adviseert om de uitwisseling van informatie over 'zachte' signalen te verbeteren.

De inspectie concludeert ook dat de manier waarop de organisaties 'harde' signalen doorgeven aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op orde is. Daarbij gaat het om duidelijke aanwijzingen, zoals jihadistische teksten op telefoons.

Debat

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de screening. Uit een eerder inspectierapport bleek dat het vaak maar beperkt lukt om signalen te verzamelen over mensenhandel of terrorisme in de zogeheten identificatiestraten, waar asielzoekers na binnenkomst worden geregistreerd. Twee weken geleden is al beslist dat daar meer tijd voor wordt vrijgemaakt.

Bij het nieuwe rapport is gekeken naar de omgang met signalen in de complete keten van organisaties waar de asielzoekers daarna nog mee te maken krijgen.