Het kabinet gaat de adoptie van kinderen uit het buitenland niet stopzetten. Wel wil het de zorgvuldigheid van de adoptieprocedures verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag bekendgemaakt.

Het is de reactie op een advies uit november om met de adoptie van kinderen uit het buitenland te stoppen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Dijkhoff neemt het advies niet over omdat ''een goed gereguleerde adoptieprocedure'' volgens hem kansen biedt voor kinderen. Ook is het ''een mogelijkheid voor mensen met een kinderwens om via een legale route hun wens te vervullen''.

Kinderrechten

De staatssecretaris had om advies gevraagd omdat er steeds minder kinderen ter adoptie worden aangeboden en er ook steeds minder nieuwe adoptieouders zijn. Het adviesbureau AEF was ingeschakeld om verschillende toekomstscenario's voor interlandelijke adoptie te ontwikkelen. De RSJ werd gevraagd om daarop advies uit te brengen.

De raad kwam tot de conclusie dat het recht van kinderen om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien onvoorwaardelijk voorop dient te staan en adviseerde met de 'interlandelijke adoptie' te stoppen.

Beter toezicht

Hoewel het kabinet dat advies niet overneemt, neemt het wel maatregelen om de procedures te verbeteren. Zo gaat de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden (Ca) zich meer bemoeien met de contacten met de landen waar de kinderen vandaan komen. Dat moet ervoor zorgen dat er beter zicht komt op de landen en organisaties waarmee wordt samengewerkt.