De Nederlandse wetgeving is nog niet klaar voor de omslag naar een duurzame energievoorziening. De regels zijn zelfs vaak een belemmering voor het overgaan naar duurzame energie. 

Dat meldt Trouw op basis van een rapport van PwC.

Als de regels niet simpeler en moderner worden gemaakt is het onmogelijk om de doelstellingen voor 2050 te halen, aldus PwC in het rapport dat is opgesteld in opdracht van ElaadNL. ElaadNL is een organisatie van de Nederlandse netbeheerders. 

Volgens onderzoeker Niels Muller betalen mensen en organisaties die nu energie opslaan en vervolgens laten terugvloeien naar het stroomnet nu dubbele belasting.

"Dat komt doordat de hele wettelijke structuur nog is ingericht op centrale energie", aldus de onderzoeker.