Het overleg over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel is mislukt. Zowel de vakbonden als het ministerie lieten vrijdag weten dat de onderhandelingen zijn stilgelegd.

De partijen geven elkaar de schuld van het mislukken van het overleg.

''De bonden willen niet verder onderhandelen. Dat is slecht nieuws voor het personeel'', aldus het ministerie. ''Het personeel blijft nu langer in onzekerheid over loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.'' Het geschil draait onder meer om het salaris en de ontslagleeftijd.

Minister Jeanine Hennis van Defensie liet in een reactie weten ''het oprecht heel vervelend'' te vinden. ''Juist onze mensen hebben baat bij vooruitgang aan de onderhandelingstafel. De werkgever, wij dus, zal er alles aan doen om het overleg voort te zetten, maar dan moet er natuurlijk ook van de andere zijde een gebaar worden gemaakt."

Teleurgesteld

De vakcentrales toonden zich ook teleurgesteld. Zij zeggen dat het departement hen ''meer dan eens onaangenaam heeft verrast'' door eerdere afspraken niet na te komen of eenzijdig te wijzigen.

''Hier was duidelijk sprake van terug-onderhandelen op gemaakte afspraken door de minister'', foeterden de Centrales van Overheidspersoneel. Minister Hennis zou ''niet veel empathie tonen voor de deplorabele toestand waarin defensie zich bevindt''.

Vervolgstappen

De bonden beraden zich op vervolgstappen. Ze gaan hun leden informeren en hebben alvast de domeinnaam www.defensiepersoneelinactie.nl geregistreerd.

Defensie hoopt naar eigen zeggen het overleg ''snel te hervatten om alsnog tot een akkoord te komen''.