De staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel (BPS) die onderzoek moet gaan doen naar het parlementaire stelsel, gaat ook kijken of de drempel voor de overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan de Europese Unie moet worden verhoogd. 

De Senaat nam dinsdag nipt een motie (38 tegen 37 stemmen) van die strekking aan.

De Staatscommissie BPS wordt opgericht om onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van het parlementaire stelsel en de kloof tussen burger en overheid te verkleinen.

SGP 

Het is een een tegenvaller voor Kees van der Staaij (SGP). De motie kwam tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van zijn wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat het parlement in de toekomst alleen nog met een tweederdemeerderheid kan instemmen met het overdragen van nationale bevoegdheden aan de EU.

Het betekent opnieuw vertraging voor het voorstel van de SGP-voorman die het een "politieke uitstelmanoeuvre" noemt. Hij werkt sinds 2006 aan de grondwetswijziging. In 2015 ging de Tweede Kamer akkoord, maar nu willen senatoren van onder meer PvdA, CDA en VVD dat de staatscommissie haar licht erover laat schijnen.

Als het voorstel wel was aangenomen in de Senaat, was Van der Staaij nog niet klaar. Omdat het om een grondwetswijziging gaat, moeten de Eerste en Tweede Kamer er nog een keer over stemmen na verkiezingen. Om het te halen moet het voorstel dan bij die stemmingen een tweederdemeerderheid achter zich krijgen.