Mensen die langdurig overlast hebben van hun buren krijgen binnenkort meer mogelijkheden dit aan te pakken.

Een nieuwe wet die de Eerste Kamer dinsdag aannam, regelt dat de burgemeester gericht kan ingrijpen en een gedragsverandering kan afdwingen. Gebeurt dat niet, dan riskeren de buren een boete.

De zogeheten 'aso-wet', een initiatief van de VVD, vergroot de mogelijkheden om ook minder heftige maar toch hardnekkige overlast aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsoverlast of het laten slingeren van huisvuil.

Ook bewoners die hun huis verhuren, onder meer via Airbnb, kunnen straks worden aangesproken op problemen.

Kleinere plaatsen

De nieuwe aanpak is hard nodig, zegt VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen. Volgens haar ondervindt één op de drie Nederlanders woonoverlast. ''Dat komt niet alleen voor in grote steden, wat men vaak denkt. Juist in kleinere plaatsen gebeuren de meest bizarre dingen waarmee mensen elkaar terroriseren.’’

Nu kan de asociale bewoner een waarschuwing krijgen en in het uiterste geval wordt iemand het huis uitgezet. Daartussen is tot nu toe wettelijk niet zoveel mogelijk. ''Omdat rechters een uithuisplaatsing vaak te drastisch vinden, leggen zij deze straf vrijwel nooit op'', zegt Tellegen.

Bemiddeling

Straks kan de burgemeester aangeven wat de overlastgever moet doen of juist laten. Dat mag pas nadat er een waarschuwing is uitgedeeld en een gesprek of bemiddeling niets opleverden.

De nieuwe wet gaat waarschijnlijk aan het begin van de zomer in. Gemeenten moeten de nieuwe regels wel eerst aan hun plaatselijke regeling toevoegen.