Het kabinet laat een besluit over de toekomst van de Nederlandse kolencentrales over aan een volgende regering. Dat blijkt uit een brief die minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer stuurt. 

De Kamer had vorig jaar om de toekomstscenario's voor de overgebleven vijf centrales gevraagd.

De kolencentrales zijn al langer een twistappel tussen regeringspartijen PvdA en VVD. De regering spreekt geen voorkeur uit voor een van de scenario's.

Wel zegt ze dat de meest vervuilende centrale dicht zal gaan als blijkt dat de doelstelling uit het Urgenda-vonnis niet wordt gehaald. Dat is een verwijzing naar de centrale aan de Hemweg in Amsterdam.

De rechtbank in Den Haag bepaalde vorig jaar in een zaak die was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda dat Nederland op dat moment te weinig deed om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In 2020 moet die uitstoot met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, oordeelde de rechter.

Klimaatakkoord

Kamp zei eind vorig jaar dat Nederland op koers ligt om die ambitie en de andere doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. De PvdA wil dat de kolencentrales sneller dichtgaan. Volgens VVD-minister Kamp kan het Urgenda-vonnis worden gehaald zonder verdere sluiting van centrales.

"Eén ding is zeker: als we willen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs dan zullen op termijn alle kolencentrales dichtgaan", zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu). De discussie zal dan volgens haar gaan over op welk moment en tegen welke prijs dit gaat gebeuren. "En dat zal wel in de formatie terugkomen."

Aan het eind van 2017 wordt in de zogenoemde Energieverkenning opnieuw gekeken of Nederland nog op koers ligt om de doelstelling uit het Urgenda-vonnis te halen.

Kamp laat weten erop te vertrouwen dat die evaluatie positief zal uitpakken. Hij denkt dat de vraag niet zal zijn "of we die 25 procent halen, maar met hoeveel we er overheen gaan'', aldus de minister.

Slap

D66 noemt het slap van het kabinet om de centrales niet te sluiten. "Zelfs de oudste en vieste kolencentrales blijven open", zegt Kamerlid Stientje van Veldhoven. Ze wijst erop dat het kabinet hiermee de wens van de Kamer negeert.

"Dit is een gemiste kans. Ook voor de energiebedrijven met kolencentrales en hun medewerkers die nu in onzekerheid blijven. Het sluiten van de kolencentrales is de beste en goedkoopste manier om in Nederland de CO2-uitstoot flink terug te dringen", aldus Van Veldhoven.

PvdA-Kamerlid Jan Vos zegt in een reactie dat zijn partij wil dat de eisen voor kolencentrales de komende jaren worden aangescherpt, zodat er in 2020 twee centrales dicht moeten en in 2030 de laatste drie. De partij komt nog voor de verkiezingen met een wetsvoorstel, aldus Vos.

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver is verbolgen over het besluit. "Bizar, de Tweede Kamer vraagt om sluiting van kolencentrales, maar het kabinet doet alsof we nog in de 20e eeuw leven en houdt ze open", zegt Klaver.

Volgens hem vraagt deze eeuw om een nieuwe visie op onze energievoorziening. "We moeten kiezen voor het meest ambitieuze klimaatbeleid ooit en daar passen rokende kolencentrales echt niet meer in."