Het is onduidelijk wanneer welk bedrag is gedoneerd door de Joods-Amerikaanse publicist en islamcriticus David Horowitz aan de PVV.

De bedragen die Horowitz meldt, komen niet overeen met de bedragen en jaartallen van de PVV van Geert Wilders, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Horowitz is een bewonderaar van Wilders en zijn belangrijkste buitenlandse donateur.

Sinds 2013 moeten politieke partijen buitenlandse giften openbaar maken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onduidelijkheid kan tot boetes leiden.

Schenkingen vanaf 1.000 euro moeten worden geregistreerd. Bedragen vanaf 4.500 euro moeten openbaar worden gemaakt.

Andere bedragen

In 2015 doneerde de stichting van Horowitz, het David Horowitz Freedom Center, 108.224 euro aan de PVV. Het hoogste bedrag dat jaar aan een Nederlandse politieke partij. In 2014 schonk Horowitz 18.000 euro via de Stichting Vrienden van de PVV. In totaal is er in die twee jaar 126.224 euro gedoneerd.

Volgens de administratie van Horowitz gaat het om andere bedragen op een ander tijdstip, meldt NRC. 75.000 dollar in 2014 en 75.000 dollar in 2015. De 150.000 dollar komt gecorrigeerd met de wisselkoers uit die jaren wel overeen met de 126.224 euro.

Dit jaar, waarover nog geen verslag is uitgebracht, zou nog eens 25.000 dollar zijn overgemaakt aan de partij van Wilders.

Horowitz kan de verschillen niet verklaren. Het lijkt erop dat de PVV in 2014 een te lage donatie heeft opgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en in 2015 een te hoog bedrag. 

De bedragen zijn goedgekeurd door een accountant. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt aan NU.nl dat het bedrag dat eind 2014 is ontvangen voor 2015 is ingeboekt en gemeld bij het ministerie.