De aanduiding van de sekse verdwijnt op een groot aantal documenten en pasjes, zoals de OV-chipkaart. Per 1 januari staat bij de naam de eigenaar geen kwalificatie man of vrouw meer.

Ook op studentenpasjes en in de communicatie tussen onderwijsinstellingen en hun leerlingen zal de sekseaanduiding niet meer voorkomen. Hetzelfde geldt voor stempassen.

De ministers Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en Jet Bussemaker van Onderwijs vinden dat de registratie en vermelding van het geslacht van een betrokkene in veel gevallen niet nodig is.

Ze hebben daarom afspraken gemaakt met het bedrijf achter de ov-chipkaart en met het onderwijs, maakten de bewindslieden vrijdag bekend.

Genderneutraal

Ook steeds meer gemeenten gaan hun inwoners 'genderneutraal' aanschrijven. Ze vermelden op de stempas in het vervolg bijvoorbeeld alleen de voorletters en achternaam van de geadresseerde.

Uit onderzoek is gebleken dat op meer terreinen dan noodzakelijk nog sekseregistratie en gebruik van dat gegeven plaatsvindt. Ook is het vervelend voor transgenders om steeds geconfronteerd te worden met de vraag of zij het hokje man of vrouw aan moeten kruisen.

Paspoort

De homobelangenorganisatie COC, die zich al langere tijd hard maakt voor afschaffing van geslachtsaanduidingen op documenten, ziet de aangekondigde stappen als bemoedigend. 

De organisatie maant het kabinet echter wel door te pakken en ook op andere documenten de aanduiding te laten schrappen. ''Het COC roept de regering en Tweede Kamer op om het hier niet bij te laten en geslachtsregistratie door de overheid uiteindelijk helemaal af te schaffen, bijvoorbeeld op het paspoort. Een nieuw kabinet zou dat in het regeerakkoord moeten opnemen.''